Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

PAKm8e7CHtJ-0OnUXs5SAkiNYQClHCz-UgGjpYYz5HjtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

zQ7f4vLigRTUZRO_4OiysQzMvrBGO6EdRYYyq6dFbs_tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

SAolFPWlkwdXMjtaM2faBV82JuC5Y2XBbcRqj3j_oYLtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

sjrlq3j61rLLgU8cvAzUv2NDZhzUknt_MoqWuRRS42_tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

atxJqcsJodIQnOf2oh-46OlR1aGKwHOxmYKicZPcL0HtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

0r2V-oTvKUoOjnu-nvDz37_6n54v6g8GmwMzMhd6Rp7tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

VwyF4WWFBdVf6jQ9Pyexk7U7VUr_0NDxqQ2Mf_9pXkbtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

iMuvXNBuijBv6zi2S-_xoyv9YbDK3gBqBdMyQCkYIlTtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

jonUYwraBRkuF-dRlPu1IJGlDxExiNvA0cLlshXOBHPtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.
Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Urząd Pracy z pracodawcą według programu określonego w umowie.

Zgodnie z obowiazującymi przepisami staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Do odbycia stażu przez okres nieprzekaczający 6 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne.

Do odbycia stażu przez okres do 12  miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, wypłacane przez Urząd Pracy.

Od wypłacanego stypendium Urząd Pracy opłaca również składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby skierowane do odbycia stażu korzystające ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

W okresie odbywania stażu, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia, mogą korzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znaczego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Osoba bezrobotna moze przerwać staż, bez zwrotu jego kosztów, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W przypadku przerwania stażu przez osobę bezrobotną z własnej winy, następuje pozbawienie statusu bezrobotnego oraz zobowiązanie do zwrotów kosztów stażu.

Po zakończeniu stażu osoba bezrobotna składa w Urzędzie Pracy sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią pracodawcy.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania sporządzonego przez bezrobotnego, Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1482  z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczenej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, Poz. 1160)

Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert stażu w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o organizację stażu, np. informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305,306 lub 309.

 

Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
pokój:

pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków i list obecności stażystów

tel.: (32) 231-18-41 w. 185, mail:
przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00-15.00

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Nikodemowicz Specjalista ds. Programów  231-18-41 wew. 185
Marzena Łysko Specjalista ds. Programów  231-18-41 wew. 185

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże [ 10 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu 05-12-19 12:03 369.37KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 369.37KB) pobierz
plik w formacie DOC WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE STAŻU.doc 05-12-19 12:01 108.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 108.5KB) pobierz
plik w formacie DOC ZASADY ZAWIERANIA UMÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU 05-12-19 12:07 62.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 62.5KB) pobierz
plik w formacie DOC lista obecności POWER IV .doc 15-01-19 12:07 110KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 110KB) pobierz
plik w formacie DOC lista obecności FP.pdf 20-12-17 08:30 72KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 72KB) pobierz
plik w formacie DOC Opinia pracodawcy dotycząca przebiegu stażu POWER IV 05-12-19 12:09 59KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 59KB) pobierz
plik w formacie DOC Sprawozdanie z przebiegu stażu POWER IV 05-12-19 12:09 57.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 57.5KB) pobierz
plik w formacie DOC opinia pracodawcy dotycząca przebiegu stażu FP.pdf 05-12-19 12:10 34.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 34.5KB) pobierz
plik w formacie DOC sprawozdanie z przebiegu stażu FP.pdf 05-12-19 12:10 35.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35.5KB) pobierz
plik w formacie DOC PODANIE O PRZERWANIE STAZU.doc 10-10-19 09:14 27KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 27KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:12
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 9394
 • G8uVSLJ9rY9Roygswl1QYPFh3DPRYM_TAdyxJgEvIQkinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • pLoRWNR7735LhMC8y-3YQMI_VZjmPZUVUmsRLvFDiusinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • jxJyzPT8mG7H88kbDzeGgDpnsDPa3jQNgg2prfVXXqAinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • AVQXEhMCRo9gBk9Ggu8nEheWPhjdokUEX67w6UStMBUinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • vPMBqwd6aNSJbWzVQ6qPk75BwF57dBaPiAxc-oqSBiIinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • ZR5d3WkX_52jB5Lxnt538z3Cm4WJtahK8WUtVDqtGycinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • sxj0muVhUOK400DppdPv3ACtR_NQy7rzW9f1SN9_s40inEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • sZbUBls3T8Dk4VBcPuxLCzxxw8xmV-iARz_kOI1afsEinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • 8IZqnLWLcCR4h9mMgS8rZXfv4M1_P3FP06fzNMkXeIsinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • PvsVd_z9OWZWzoPP8MWUeJvgbxHGqPOlxa6tcSDfsjntPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • bARUYkFgDs0ENcg3TQeOITJA88S2dqRDxjIXCbWqT8ztPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • sUEChXo3vrLxwEAtsMBLc7ccie6ykFgvQHjP3ZqpSL3tPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • UcofxWprPxCUMuOi_-dhzuoPjSvapGiXPq0wJNwWS8LtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • EGrLu289D3bIjcgE8qGeXTp-hDmPSGHNDiqXl2fa9mftPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • 7c-fx3t1FviHc2UUlq7haUes-bBI_8J7ViWxm8gFbXDtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • gD5BiSv6aP4uMAmUcVnHmKb5lxSs3ZM4BoeSdjchLLvtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • VVyRIEh-2PWueOMI1BrajE2QEXRcImZiO7OKrakrgUftPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • V7fBqCg8lxlkTSEBJD83VjdwIVTajUJMArADGeDjeeHtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • yO-Wst2e7cRI0HkqFLIy7i8CjZG-tEuNLGE0Kib7__TtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

 • ZaRfCRwI9BCiIUdaj6nT54eXfxtj37w5Xb9RKAKiw-LtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl