Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

XvCCp1jhliO5-9defnXKcqwOrzFRdNQ2asvlytkiF2Xxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

qX6xZ9tdJVwTieXXwF7Win2uFPdRDVIFWogNGiDWsqjxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

R_lakz-GaY0lBkBuT4DiiCFyxdbzU652p09l9oeeaOnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Kol3zbhDsAqNvfEvWjNGXfmXtFWo-KenH4JvDDv69Nbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

MDd8rz2np1b5MATz_tN4Icloud6VTDKUNL_i9pUZSzbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

a9XFbwgiWpNqlL2O-MEiqeHEpv3mEaxmBpG2oO4HtKnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

0lIU7CIUuxx3x-p6i1_Rrwi0Qoh8bJ9AeXu6kI77nnbxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

SMOkSlTpo17hJLJPUw9_IX8W4rl_qXbhRrhylE7k0QTxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

iCBqvU5TyaLTVmw704Zue23CGIRxVlAXn_u_x-kgajLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach informuje, że od 17-06-2019 roku, wstrzymuje nabór wniosków o refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeprowadzony do tej pory nabór wniosków, zapewnił już zrealizowanie założonego na 2019 rok wskaźnika osób objętych tą formą wsparcia wraz z listą rezerwową.

Nabór wniosków w 2019 roku może być wznowiony po ewentualnej rezygnacji pracodawców z realizacji wniosków. O dacie wznowienia naboru wniosków, Urząd poinformuje odrębnym komunikatem.


Kto może ubiegać się o wyżej wymienioną refundację?

O refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego może ubiegać się podmiot, który:

 1. nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie: wynagrodzeń pracownikom, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych, jak również nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 2. prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej, nie wlicza się okresu zawieszenia tej działalności;
 3. w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku, nie był karany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz U Nr 88 poz 553 z póź. zm.);
 4. nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji – Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dn.01 10.2004r., str. 2);
 5. nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot.

Kwota refundacji na 1 stanowisko pracy: 23.000,00 zł.

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach przyjmuje tylko kompletne wnioski
(wniosek + załączniki zgodnie z zasadami).

Zasady i odpowiednie wnioski załączone są na dole strony.
Wniosek o refundację należy złożyć w biurze podawczym (parter Urzędu)

Godziny przyjmowania stron:
Pokój: 106, I piętro tut. Urzędu
Tel.: refundacje FP, EFS, PFRON 32-231-18-41 w. 182
Przyjmowanie stron:

poniedziałek – piątek
w godzinach 08:00-15:00

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz. U. z 2019r., Poz. 1482 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2017r., Poz. 1380),
 • Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r., str.1),

 • Zasady Powiatowego Urzędu Pracy w Gliwicach w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Aleksandra Wójcikiewicz  Specjalista ds. Programów
32-231-18-41 wew. 182     
Beata Śnioszek
Specjalista ds. Programów 32-231-18-41 wew. 182  
Beata Wijata Specjalista ds. Programów 
32-231-18-41 wew. 182
Agnieszka Grendysz Specjalista ds. Programów - Stażysta 32-231-18-41 wew. 182
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy [ 17 ]
plik w formacie DOC WNIOSEK O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 25-01-19 11:42 104KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 104KB) pobierz
plik w formacie DOC ZASADY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GLIWICACH W SPRAWIE REFUNDACJI KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY 13-02-19 13:28 136.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 136.5KB) pobierz
plik w formacie DOC ZASADY doposażenie stanowiska pracy spółdzielnie socjalne.doc 04-01-19 08:18 157.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 157.5KB) pobierz
plik w formacie DOCX WNIOSEK o refundację wyposażenia stanowiska pracy spółdzielnie socjalne.docx 04-01-19 08:18 33.72KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 33.72KB) pobierz
plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 04-01-19 08:17 82.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 82.5KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 04-01-19 08:17 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia 04-01-19 08:17 37KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 37KB) pobierz
plik w formacie DOC Wzór podania do Urzędu Pracy (w sprawach indywidualnych) 04-01-19 08:16 33.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 33.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Umowa Kupna Sprzedaży 04-01-19 08:16 35KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35KB) pobierz
plik w formacie DOC Prośba o uzupełnienie stanowiska pracy - druk 04-01-19 08:16 15.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 15.5KB) pobierz
plik w formacie ODT druk_rozliczenia_doposażenie.odt 04-01-19 08:15 30.2KB pobierz plik w formacie ODT (rozmiar: 30.2KB) pobierz
plik w formacie DOC wzór umowy wyposażenie 16-01-19 08:36 152KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 152KB) pobierz
plik w formacie DOCX Oświadczenie o posiadanym majątku - zabezpieczenie akt notarialny 25-01-19 11:45 11.04KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 11.04KB) pobierz
plik w formacie DOC Druk_zmiany_specyfikacji_wydatkow.doc 04-01-19 08:15 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
plik w formacie DOC OSWIADCZENIE_ZGODA_NA_BLOKADE_LOKATY.doc 04-01-19 08:15 35.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 35.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o zwrot kosztów przejazdu do miejsca zatrudnienia.doc 04-01-19 08:14 36KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 36KB) pobierz
plik w formacie DOCX WYKAZ_INSTYTUCJI_WSPOMAGAJĄCYCH_PRZEDSIĘBIORCÓW.docx 29-03-19 15:27 9.47KB pobierz plik w formacie DOCX (rozmiar: 9.47KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:56 | Redagował: Beata Śnioszek 2019-09-04 08:55
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 11038
 • -xFxVNvfqonkX8kmWi4jXXf_y2OGJiU-z51xblB_thFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 2TndEHhFUd4-3Owb6k3bwyOvUa8ghHcW3zd9pcDONjVkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • NBhygJm3eUeRaFwkwPLuXSE7kxbrFfkmFdRTYfj3liFkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • khC6dkj4bIcggCelhEpZkXL3r_Dql3GGvUh0uL8PyDRkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • oVf7gjT-8QjnxUqzL8k32gGAzusLIIqSPh5b25Wj0khkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • V6irDm1RVFiR-446vWOGJF7sLjDYFuHOmuQOoZ2OhFNkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • 48PA8RKjcv6ucc2VVKEMFzAQolvjzcCvCxJBn_wcNSdkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • mt_8GqPabWyKo9POcYGb0RsVUKUPNi4B8GJiRRkiWftkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • cllu7SGajIXm7-1BfhU0Ah-xYegYyaIWuHna3KO6nitkyTZSe_fxKkwDQRIR_aT5OpY4rvG0HDJ38M_1rYpvdrOUwSLthIV-ATd0iCFumWsgriufY-TSFcgkl56cILic

 • GkUnMa-ogxTHZGdqJeueQbFRJ2ntnWYKalwM8OVmBeLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • nb1mWD69R1LsmW8bVFw_omVCmUiM8sfZESsbrlexthzxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • SMogPBGTCe9_UmRw_GkLfuBZfNmaSJqP_RNmirZ6PFXxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • ySD3jnks7lRmhdvSirgXSrj6KB9POpLxvPQfLCIVfIrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • XGctfmetxNAOgqQ0zQId1_MQ6utpgS5MT9PJdu1Narnxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • HzFdKzJIF1L1KJci1gyudwdIWNdXQ9pu6aLBPRZ0LWLxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • MNtdSbY9cfy-qp_l6GFoHuoWf_vIaLaPmvnJ65kXW2Lxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • GmPQjZMgoz8RlLiPKf6WjgiNCenndbA2vcvVi9JkGSrxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • UCmca6df_itT025m5oho-huDiVyxWXwRd3vtXB8P8ZHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • xI3hmQoDowoOK-OJvaN50isqR4T4I2HzdVHxYI-d4R_xh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

 • dNAYlU9gQ_QmHsJnSy1fgxm_4WqDTBItYGFV6xL9EOHxh3ogEOYa1CPCj6-d4Hjgg7rOflwJRCP-IjpLtbfRNPmsaxS_9XTFgbn8snl7WOUiaNWgT4PC-cuRBy7-o7mJ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl