Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

-WzCywyY2u-0svAAPDv6zGClnmiRsDpeLk6HvmfCLo2oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

QI9arDurgEsftWisbhnT7XErItp-W0Q8sHYkJRPZIFKoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

DDIogTl7i1Fa-D0v3x5X_J53cu3YLyHaA5Kx-tqpTvCoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Rh2YHEshN7BizmS-xhqSsECdGF39Su2gvpNPkZJ4-eioXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

-tWrzCIH3Q28IupFiXL8fNrJr0wF2-LrJtVxt7_cArSoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

vPDOBI1dO5mXxoDSpvL1ueuVAn46apnjn2Djht9WzdmoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

iAHHAFDT0RQYVM96QNAkln1aivD9NlPIa9ENVlxW0-aoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

11v6QN8e1-n3bj2MeIukhzURACyZBZfl6NNZKGRIL_KoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

eDy6X3q9OHAPvdSKUx4PhISmgK7JRo-foIPXGtTq3ySoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Przygotowanie zawodowe dorosłych

Celem przygotowania zawodowego dorosłych jest uzyskanie kwalifikacji lub umiejętności zawodowych, potwierdzonych świadectwem na tytuł zawodowy, czeladniczy, mistrzowski lub zaświadczeniem potwierdzającym nabyte umiejętności.

Osoby uprawnione do ubiegania się o udział w przygotowaniu zawodowym dorosłych:

 • osoby bezrobotne,
 • osoby poszukujące pracy, które:
  • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
  • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
  • są żołnierzami rezerwy,
  • pobierają rentę szkoleniową,
  • pobierają świadczenie szkoleniowe przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika, przysługujące po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkolenia, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.

Przygotowanie zawodowe dorosłych jest realizowane na podstawie umowy w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych zawieranej między urzędem pracy a pracodawcą lub między urzędem pracy, pracodawcą i instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy. Odbywa się według programu ukierunkowanego na nabywanie umiejętności praktycznych oraz zdobywanie wiedzy teoretycznej, niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych, przygotowanego przez pracodawcę lub instytucję szkoleniową we współpracy z pracodawcą.

Na czas realizacji programu pracodawca wyznacza opiekuna uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych.

Wymiar czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych nie może przekraczać 8 godzin zegarowych dziennie i 40 godzin zegarowych tygodniowo.

Nabywanie umiejętności praktycznych obejmuje co najmniej 80% czasu odbywania przygotowania zawodowego dorosłych i jest realizowane u pracodawcy. Pracodawca zapewnia warunki umożliwiające zdobywanie wiedzy teoretycznej prowadząc kształcenie teoretyczne bezpośrednio u siebie lub kierując uczestnika do instytucji szkoleniowej. W przypadku gdy kształcenie teoretyczne realizuje instytucja szkoleniowa pracodawca jest obowiązany udzielić uczestnikowi przygotowania zawodowego dorosłych czasu wolnego na uczestnictwo w zajęciach w wymiarze przewidzianym programem.

Formy przygotowania zawodowego dorosłych:

 • praktyczna nauka zawodu dorosłych – może odbywać się od 6 do 12 miesięcy. Program uwzględnia w szczególności standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania egzaminu na tytuł zawodowy, tytuł czeladnika lub podstawy programowe kształcenia w zawodzie. Praktyczna nauka zawodu dorosłych kończy się egzaminem kwalifikacyjnym na tytuł zawodowy lub egzaminem czeladniczym.
 • przyuczenie do pracy dorosłych - mające na celu zdobycie wybranych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności, niezbędnych do wykonywania określonych zadań zawodowych, właściwych dla zawodu występującego w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy. Forma ta trwa od 3 do 6 miesięcy. Przyuczenie do pracy dorosłych kończy się egzaminem sprawdzającym, przeprowadzanym przez komisję egzaminacyjną powoływaną przez kuratora lub przez instytucję szkoleniową wskazaną przez starostę, wpisaną do rejestru prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 08:52 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-02-13 09:05
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2086
 • 2QqpWR7DNGAI1lSlfO6HMoqekAh7RJhTP05SPYvBGbf-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • x_N2i0DpCTb_NVyrYYjh9XHtGvswlSBzc2AwaxQ0SED-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7eAANCmqiKGkoAoosHGkJ0GYDlDvC04loVLg5aDVIT-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • spOL-x-23b5TJMkpQarMSeRWTFgxk9MXbmQrACndI9T-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • CjLNZC865f43jBAnVxMR7_-Dk7IwfO1PsKpCjxhVepj-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JGJqwCBgssA1rTH7Q4_dIEWl0URPfbX31EfOdRoXFwH-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • peyQaZ4tv7rEd3hnhlOg6azi0vaeUM3byiK5Ms_FmH7-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • JbNX6OcE2u1sNS1VbQfZZtTXXOoP0OmsLTWuwhlZlXv-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • L7PZo-u1a5amZyu8TUMO63tBjawIqsBXt-3e-TTJgqD-_qPSZ7lwLpElW-Jpaoh4_M5mKCgdEwKz3Ijl5KRE0Q

 • 1h_hEO-rue_-zl3JN163CL3-3d3NWQtt0PGB_4Kf21moXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • jF6yoGT__TmI87Xnk7w90I_6WYvmBr2Cfsi6VzUb7haoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • oE8SVmtxgcRuNGIE6Xq4CAaw7pdHbVdg5n0ubt037beoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • F7njgPYgQW9NXb0oQHv-0XmxwUr3JCqzyySUkxk3V5GoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • adILCPaJTYPZiLcH_FN3s59CljSLwprzTGpnZXP8ABWoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • 99KfgqFiSw2A4wIiYDsNElxdWqb7GI4LJuQge9vuCveoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Qr-Y0M5geoUWVESsez2LeBEuHBSaER0AQGEt2_DL25CoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Poie_a9lBn-PkmmJIIFJQQSIJFKegLv_NxVaDEyp4s6oXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • Dou_NhBVNJGM8ipG2SehPptFG9yzyIjmRqyJRqHpcPGoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • ajvHX_-il2wuAy50PpJLf2uqrVP4xFZ6Xc3xatJxeHOoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

 • JTvfkDBONeMp_3dl0m4cLHqfZ0j5UBb3hk4mxF1t9qqoXsJyRbV5ni-sgDCv3_VCKY78Byw2UyFb9c8r0XJ4Bg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl