Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Aktywizacja zawodowa opiekunów osób niepełnosprawnych

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

Qdh5deIU5JV2hQyGOg7Rs0hvqoQdznXaZmt4zUjEKxj7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

8ZS4ORZGLtiStEGGmdW7ytw4m4-xzRPBjO6B_66F11_7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

dwZLJfrgCj7AOE7ljPhmXWAfVG3Ob61eZELJ2FkFnnH7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

czgMOPMJPraFUrLe3oD8fKIZRFev7LJxxCZvtjlMvEP7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

zlkC0l1G12T8a7C5TnrGkrrfOvBfUAgQKiCCwfypfJ37GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

4c0CC0v9jd_6u2iSYxZp5f--W-NaVDmem3YSWA-Hnw37GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

FaWT0uVFIJSYxQeOXfnie46CGAxPb9nIQBAKcTVSHXT7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

eDJH9AemYbvG4m7zcfYcD9-h8rdlzy_r5AlD5pserBn7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

doXqTPDpiYG_UC523SQ6V5oYKQVHcyzXb5HggzaG4_z7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

Aktywizacja zawodowa opiekunów osób niepełnosprawnych

W ustawie z dn. 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017r., poz.1065 z późn.zm.) wprowadzono rozwiązania ułatwiające opiekunom osób niepełnosprawnych powrót do aktywności zawodowej. Formy pomocy kierowane są do opiekunów osoby niepełnosprawnej ( pomoc w domu w ramach prac społecznie użytecznych) oraz opiekunów osoby niepełnosprawnej bezrobotnych lub poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Należą do nich dofinansowanie, refundacja, podejmowanie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej, pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz pożyczki na utworzenie miejsca pracy.

Poszczególne formy opisane są we właściwych zakładkach.

Rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wprowadzenie korzystniejszych warunków dla przedsiębiorców zatrudniających opiekunów osób niepełnosprawnych (refundacja, pożyczka na utworzenie stanowiska pracy)


1.Zrefundowanie podmiotowi kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy utworzonego dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.                                                                           

Przewidziane preferencyjne warunki:
- możliwość zatrudnienia osoby co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy - wysokość refundacji jak przy warunkach ogólnych, proporcjonalnie do części etatu,


2. Pożyczka dla podmiotu na utworzenie stanowiska pracy dla opiekuna osoby  niepełnosprawnej.

Przewidziane preferencyjne warunki:
- możliwość zatrudnienia osoby na utworzonym stanowisku pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy - wysokość pożyczki jak przy warunkach ogólnych, proporcjonalnie do części etatu,
- oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 

Rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej opiekunów osób niepełnosprawnych (dofinansowanie, pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej, założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu)


1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów  pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Przewidziane preferencyjne warunki:
- zwrot jednorazowych środków z Funduszu Pracy otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, bez odsetek,
- brak warunku dotyczącego nieprowadzenia działalności przez ostatnie 12 miesięcy;warunkiem jest by w dniu złożenia wniosku nie była prowadzona lub zawieszona działalność gospodarcza.

2.Jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z  podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Przewidziane preferencyjne warunki:

- wzrost kwoty wsparcia z 4 i 3-krotności dla członków założycieli i członków przystępujących do spółdzielni socjalnej do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


3. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej.


Przewidziane preferencyjne warunki:
- zwrot niespłaconej kwoty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, bez odsetek oraz dodatkowych kosztów,
- oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

 

Rozwiązania w zakresie wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych w ich codziennych obowiązkach poprzez wprowadzenie korzystniejszych warunków do zakładania i rozwijania miejsc opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w żłobkach lub klubach dziecięcych, świadczenia usług rehabilitacyjnych na ich rzecz, tworzenia nowych stanowisk pracy dla podmiotów już istniejących, które będą świadczyć tego typu usługi, możliwość skorzystania przez opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków z pracy osoby podejmującej prace społecznie użyteczne (dofinansowanie, refundacja, pożyczka, prace społecznie użyteczne)


1. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej polegają na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6- krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.


Przewidziane preferencyjne warunki:
- zwrot jednorazowych środków z Funduszu Pracy otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność gospodarcza była prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, bez odsetek,


2. Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych.


Przewidziane preferencyjne warunki:
- zwrot niespłaconej kwoty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej proporcjonalnie do okresu jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli działalność  gospodarcza była prowadzona przez okres krótszy niż 12 miesięcy, bez odsetek.
- oprocentowanie pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.


3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych z miejscami integracyjnymi oraz stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacji dla dzieci niepełnosprawnych w przypadku podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne.


Przewidziane preferencyjne warunki:
- możliwość zatrudnienia osoby co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy - wysokość refundacji jak przy warunkach ogólnych, proporcjonalnie do części etatu,
- jeżeli podmiot zatrudniał skierowaną osobę na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące zwrot otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia, bez odsetek, możliwość zatrudnienia nie tylko bezrobotnego lub poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu opiekuna osoby niepełnosprawnej, ale również poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego.


4. Pożyczka na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych oraz stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w przypadku podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne.


Przewidziane preferencyjne warunki:
- możliwość zatrudnienia osoby na utworzonym stanowisku pracy co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy - wysokość pożyczki jak przy warunkach ogólnych, proporcjonalnie do  części etatu,
- jeżeli podmiot zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy przez okres krótszy niż 12 miesięcy, zwrot niespłaconej kwoty pożyczki na utworzenie stanowiska pracy, nastąpi proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy zatrudnienia, bez odsetek i dodatkowych kosztów,
- możliwość zatrudnienia nie tylko bezrobotnego lub poszukującego pracy opiekuna osoby niepełnosprawnej, ale również poszukującego pracy absolwenta szkoły lub uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
- oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi, w skali roku, 0,1 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Żłobki lub kluby dziecięce jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą również korzystać z refundacji lub pożyczek na utworzenie stanowiska pracy na zasadach ogólnych -  dotyczy to pozostałych stanowisk pracy tworzonych w tych podmiotach.

5. "Pomoc w domu" w ramach prac społecznie użytecznych


W celu wsparcia opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych przewidziano możliwość skorzystania z pracy osoby wykonującej prace społecznie użyteczne w wymiarze nie więcej niż 10 godzin tygodniowo. "Pomoc w domu" jest formą pomocy świadczonej na rzecz opiekunów osoby niepełnosprawnej w realizacji ich codziennych obowiązków domowych.
    Warunki jakie powinna spełniać rodzina/opiekun wnioskujący o wsparcie w realizacji codziennych obowiązków domowych zostały określone na poziomie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opiekun osoby niepełnosprawnej zgodnie z art. 2 ust. 16b oznacza członków rodziny, w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. poz. 1860), opiekujących się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji lub osobą niepełnosprawną ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
    MOPS/OPS/GOPS współpracuje z urzędem pracy w celu wyboru odpowiedniej osoby do  wsparcia opiekuna osoby niepełnosprawnej. Osobami wykonującymi prace społecznie użyteczne mogą być:
- osoby bezrobotne,
- osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielnienia, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczetnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia.
Opiekun, wyrażający chęć skorzystania z pomocy, może wybrać spośród wskazanych osób jedną, która będzie w sposób stały świadczyć pracę na jej rzecz. Wysokość wynagrodzenia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych wyniesie minimum 8,10 zł za godzinę pracy, a starosta będzie refundował gminie ze środków FP do 100% minimalnej kwoty śwadczenia przysługującej osobie, która zostanie skierowana do wykonywania prac społecznie użytecznych na rzecz rodzin/opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       
Utworzono: 2012-08-02 09:00 | Redagował: Monika Zdunek 2017-11-03 13:29
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1829
 • PA4t6-ajfrT5DxcrtpvMnPPAf_voeYjlHnH1Z-Y50iUzAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • oiM3sJXw36EzfnrHTBD0TXfb8MF3-7WgzBHr5vXY8CUzAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • nH3C2HAQiFfCuO7Ffx-kTnm7EnBnjRU_XnTUEgNP0RwzAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • _A8mqoaT-OjaHoVoLpc_-vrhOw4NGhYMX9sZ1YTz9pQzAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • NUomCr5JCe9udZNPYqXHVKqgc86TYnRS3ELVuXD1p7AzAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • q3jRrk0-PAItzbeT6-6oDCeXs0JUBqsYRPKKZcRykXczAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • SqdwVexcmE5H_eB_QukRjCpqAe8XGxx_REH8V3_knTgzAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • 8kPwupq2P2w-2rzmYV2FwXEhA6VEk4wHDBjGCEgpqfYzAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • 305qdy4bEL9Oi3801210FLbmlOi1BgRuDZ_owKM123kzAX5kGKVA8h0X_49waZhK1tYD5qxGi8TTjKD14UtgpUIKoLzMszXD4QqGeTwIuRZ-mujqGASeYEmTrOdC8eBX

 • 6eKcht2lFjLhq84NTMvQqsng7LbVJfbqvGijlNHLqfz7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • RTrD2wVCmaUx6zgdgJKLc_NSJcq58RZA-2lam7R6XlP7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • 59ChmQ4yRbaEJrm8Fj9IPQ6kuoYuzuK8H7ewBxGu-S77GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • ew6nQ6Qu7tADKqLS_Ie-V5ZSJRxwompTyXWp5LT9XWH7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • zeQdBhDqxJz2xfbm5ZJbaCRQoYACsypFytQFZUil_Vn7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • uoAXDVPckmu5_Sve9dIH2Rnmj4FgZjN7JrSchKl9Ulz7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • wxnrYASRKuLlsT5YYXOh1YhtEs_5zxnS0ED5nxbrEhv7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • Tps-HESYSi3m8dlk3tyM76ILot4W3tU5cEaKWGmX3uL7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • OYTQJnfpcB_2YkIujqxrhiTEspUXepHmSfqFo3w18F77GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • c39YSTYOzLmre6BOg3iCG2TWK_y7x44cozN9rDpSsjL7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

 • pK6t4Gyj_ygx8oCtSqsmsbs0ZKsa7Pe-1M0BYWcL_ln7GKo_wLXJ-AaMTRxe6bVfrZd7WR7gYhxkCKiAxwQ4OxiHXUaIh__7XWfD6CDxGan1KxUOowHKEIYTRu9ZKtWS

Projektowanie stron: IntraCOM.pl