Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

7VssEAUxdFWv74maEyYnfkfXyTm8Ewff5Q_5qVQnW-Rkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

lK9IeOvErB8NVbnv_9P096P-wyeu3kZcUwOXdhN-ktVkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

SaGC-Kq8tn960SplwGmpGGP4_qU_WadnYs8YgHIgn2lkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

5-CycmkT6Jgr3Hf_FMu5fzX8YcyWvTl49cUsYLQvvNlkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

hNJyAMe78TzE2_6xkplP2fGrCu2W1rSWvAdHqDYJlTZkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

AgI6B_Xtu9rj7ytvQ6s1y71G4bNHr3cF9MGeDOrlGLBkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

Tam46WtOBsZEPGinJt34onvYiD3rN2MPy8EA5A2mPZ1kc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

F15yDzyQQkgotXfrp0eyvNRAFV8nC2mo6ZTopXKgOU1kc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

sWUBZRedtcwHPfcW-p4FUiKEfcZZm7ecldk_Xk8qwpNkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

Trójstronna umowa szkoleniowa

ZASADY UBIEGANIA SIĘ O SFINANSOWANIE SZKOLENIA W RAMACH

TRÓJSTRONNEJ UMOWY SZKOLENIOWEJ (TUS)

 

Podstawa prawna: 
- art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. Poz. 1065 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1808);

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.);

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.);

- Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie stosowania art.107 i 108 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28 czerwca 2014r.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810);

 

Trójstronna Umowa Szkoleniowa (zwana dalej TUS) – zawierana jest pomiędzy Urzędem Pracy, Pracodawcą i Instytucją Szkoleniową. Dotyczy sfinansowania przez Urząd Pracy szkolenia dla osób bezrobotnych na zamówienie Pracodawcy. Program szkolenia opracowuje Instytucja Szkoleniowa, który uwzględnia szczegółowy zakres kwalifikacji i umiejętności wymaganych przez Pracodawcę. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia po szkoleniu jego uczestników.

O podpisanie TUS mogą ubiegać się wszyscy Pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają zatrudnić osoby skierowane przez Urząd Pracy na szkolenie na podstawie tej umowy.
Zgodnie z definicją zawartą w art.2 ust.1 pkt. 25 ustawy Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika. Nie jest Pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.
Szkolenie bezrobotnych na podstawie TUS stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minmis.
Pracodawca zainteresowany zorganizowaniem szkolenia na podstawie TUS składa do Powiatowego Urzędu Pracy odpowiedni wniosek w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami. Pracodawca może we wniosku wskazać preferowanego realizatora szkolenia, termin i miejsce realizacji. 
Powiatowy Urząd Pracy rozpatruje wnioski Pracodawców zgodnie z kolejnością ich wpływu i informuje Pracodawcę o sposobie rozpatrzenia w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku nieprawidłowo wypełnionego wniosku lub niekompletnego, Urząd Pracy wyznacza Pracodawcy 7 – dniowy termin na uzupełnienie wniosku.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z Pracodawcą i Instytucją Szkoleniową umowę o sfinansowanie kosztów szkolenia.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Trójstronna umowa szkoleniowa [ 7 ]
plik w formacie DOC Zobowiazanie_pracodawcy.doc 03-03-15 10:28 28.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 28.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 25-01-18 13:31 97KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 97KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek pracodawcy o organizacje szkolenia w ramach TUS 30-01-18 08:06 52KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 52KB) pobierz
plik w formacie DOC Trójstronna umowa szkoleniowa 17-01-19 10:29 119.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 119.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie pracodawcy 04-10-17 11:58 32.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32.5KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz_informacji_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.doc 21-01-15 11:38 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
plik w formacie DOC Kryteria kwalifikowania kandydatów na szkolenia organizowane przez PUP Gliwice 26-01-18 12:49 119.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 119.5KB) pobierz
Utworzono: 2014-12-17 12:04 | Redagował: Iwona Frątczak 2018-01-25 13:28
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 3622
 • wJHJme_xud1Yw2vi40UQ8nQ7qGvkVjeDUUhAyDkVmx5uQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • 949DyMHeInHyhq3ZDZKG5zIRHx36BJwBqEjhvLGI4SVuQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • i3ZDCaaehO3eM9q2xhZYCsF9he49EhcK-fJ7GUFV4PduQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • N1aA2Qf7_k690Tv0kEcKfrUXfy6y-6-__vtfySIOaKxuQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • m7lyuh5idtMMhUrwEBLfb5RynRffeWcDRP1FmLG9cfFuQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • O4Aj8Lnsdm_XIpqgE3kXDz3qAycz_V-az3zYEACSgihuQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • Rn1jJjPjmr-rE_bc0xEV_azc-WREsgItQvIxS0G9jpZuQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • yEdjzMhmdNuDNc7vLVnv2yHryDR1WJASs85QZcR23KZuQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • l3hdSPQzqHw8-ldGY9h1_VeWDr6-LA_b9xgWpmE84XNuQQKhQRVMI6Bn03US7H78J8r4EEE4JZemnFMENgwVIQ

 • h2I3CLm5J-TrDOsapTlrxmp6IlRzDN9fopqW4Rt6PD1kc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • 7mdTSQySnjZLLkuqB5ciYj89h9ui8eMos-8vJnUO9hVkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • TiQqpmnIUNcA3HtYy2dazynkB6qgaY_HsqPhKaxjP29kc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • SXDsm5tcsEzyO2xyCRPIFJtXW3hRs38dOUEjJMNUQGFkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • cPED_JJOYDKEiywgx3r4gMus4yRBmZZt_Z8UmqdeatFkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • asb1I4b94o_sitKOH0NCTJzUiDyZvFHmhUop9LGY4Kxkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • HMZSq8bMBG3ij5dfPhHo0R4T4IAnnNFbV8dBWO9cwC5kc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • NlZPrkcs3Ng9kKF0afHobuofdGz-dP5LTIwWmFEsOTFkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • JhI7Mq-JubWLNkIFYBVFuC3cgoGVhEDcA-9iP_dN9Olkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • A4DpmJ4galkJMgWSgWNwSpBzyioRwVLxtU21rG_J3i9kc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

 • Z5mWS7h4xTqFqIP3UnS2IyhAENowa3gb59Bby90fjShkc0vNhnRE0eXt_p8YVzf4kdlpjwnUg5bR6Kgjn6C8UA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl