Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

JFuHNAH6jSv0eCNTOo1SRc7uOddawIXwD6h6PjuCFNHnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

OwIYN6cRPbIjfJyYQVLbJxPcx3N9gkwiUqffhm3xyi3nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

vDCvkx5Q2R2pJz01FmwzFw-CugmadUcjvkGG0YJSbYXnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

MPUqlJG8siAHqnKpVHkPsXCtwV17iD35mZVXPRQwgt7nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

KmYN0XN8Dwwp7ElY_JfKX8Cs98JX9KtWEU0kE30fU2HnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

XLzUC9yuD03HIDBCM-LnlIoQewJekQIHfGgUZuTE-FrnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

bC4kjTPGmjK_2-PMyQwsTvsgw-6YmTQ8YtJX7AdBmtXnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

snWBoNC7bfbCyqV1LEkLbxOFb81ibhWPAoprRlor0HbnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

z_9rfdge998XvDj1hV1Tsb2lusswvu1yQqRtqJsNDeXnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

Świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne to kwota przysługująca pracodawcy za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy bezrobotnego rodzica, który powraca na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka i który w okresie 3 lat przed rejestracją w PUP zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka.
Świadczenie to na analogicznych warunkach dotyczy również zatrudnienia bezrobotnych sprawujących opiekę nad osobą zależną.

Okres i warunki przysługiwania świadczenia
Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:
1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Wówczas pracodawca po upływie okresu przysługiwania świadczenia, ma obowiązek dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy.
2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego. Wówczas pracodawca po upływie okresu przysługiwania świadczenia, ma obowiązek dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres 9 miesięcy.

Sytuacje zobowiązania do zwrotu świadczenia
Jeśli pracodawca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub nie wywiąże się z warunku dalszego zatrudnienia osoby przez okres 6 lub 9 miesięcy, wówczas jest on zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.
Jeśli pracodawca utrzyma zatrudnienie skierowanego przez okres przysługiwania świadczenia  aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia  po upływie prawa do świadczenia, wówczas jest zobowiązany do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.

Zasady uzupełniania zwolnionego stanowiska pracy
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia (6 lub 9 miesięcy), Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest zobowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.
W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez Urząd Pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudnienia skierowanego bezrobotnego.

Sytuacja, gdy świadczenie nie przysługuje
Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Stosowanie przepisów o pomocy de minimis
Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Podstawa prawna: Art. 66b Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz .U. z 2019 r. poz. 1482 z póżn. zm,)

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Swiadczenie aktywizacyjne [ 3 ]
plik w formacie DOC świadczenie aktywizacyjne - wniosek 20-04-15 15:05 60.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 60.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zgłoszenie krajowej oferty pracy 20-04-15 15:06 107.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 107.5KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 20-04-15 15:05 135KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 135KB) pobierz
Utworzono: 2014-07-28 11:44 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:10
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2444
 • _O29R7JExCPnRnbXkTMoinHaFwfFMAAZ7TzC83z7HRkpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • uc_06s8EEPvNcSQwEEUYtgJLxu6Ev1Q8Q0iSRHB9DZQpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • 8S-rZTmLDhV7maZnH1wZPnHvDA9Qs9CfYS1Ei9oS4M8pUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • 9EBAwJSf9iDNIN2ByzxgyTRxo2IakjnKnJX75F71UM8pUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • tqkuUTjFkHbsOwWyiObPJ-kcciKdycfkCdWplEhRjBQpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • rEjahKsR_o83dWi_5t5TMOWdT787zcUvNhFkVWjYGCopUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • KAoFCtbFIaDTqo8njg6M7pngHECGLrkFxjpOBxSShfYpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • mS3mN6sndg8xQ19uZZYLsCCRTgbasRG_48XoPGuyFsQpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • C9TfTyBEr4z4hNpRVFn3L1-18fvF6gUuCt5vN7InHhIpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • H0fiOLKP2yryzNNc6oY5v8dUbo7qgK1qVPNylFS9ScvnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • _BxCs0MD7yk4oIjmaXye5r_w-QpULllog81wGtw8MZXnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • FV_We4VZnf3GAHAEhXFcMk1pvQBHaTFGIVW5679BYb3nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • A3UVs4f3o-ucSZ7N4Jw66KVAl-omrEzVWFle6RQ54_XnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • 0sm7mC0KaYjspwMk2HqeFxvaarfP1zesBCsSTKTrgvznDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • WsW_OhCGWPTzNqUjOCMRWzjvmzP_0Lffzhxe6JRn8B_nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • ab0FM3Olrn7qSdgOW2LliDD9oTOns0TPHPICvP-sUq_nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • Eiex8DJwdbQ828Tz4onidkC6Wm6dt9YvXqOa_XMjlCjnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • sZ8WBdlhwfib0Og53ogGgzKiEJsWvqhGA_0qH1zCVTXnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • QpWk1eZiao2YakSNSsNozTtrjyPg04d-epWchsT4iBjnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

 • G-78BKwxwhbmSVTLUaKlU-coE1CIUQbi8AY3gese2a_nDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl