Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Refundacja kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

WcsKpa7sevhD37ot_STyt3lShqiBJj-mKJ80OrIusRpJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

iXLe-7mQZCmMi89lODDa_tnlKMAu1lQWzIIbKEac1ghJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

4ATMDX5mdnlTfmK04sYumizWdlGyGmY1NAe7OdKfDJ1JAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

oFXj2-5GThaTPtJpIKCMI00C2RVfzU0249Seidv8tv5JAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

M11YaXlsvcVVNZlm-xSvh_FQjDeKjSKov7lQ2nddQBNJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

iciiJVE8rgUujtMDGL4SUtOy82oLozYCQ_sfYQ2Lvm1JAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

5Et5vnsX2S27y3ky_2JkzFPqAp7QuNoJMF7mE2LkTL5JAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

zfTI_OR6XcKK8Ad9bXAzxFZ2OQrwbR-ISoNRYDhr6FZJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

SVCJLKwLqm4GAakMZOZLVQfGp00ouaOTlnO4cYN6aWNJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

Refundacja kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia

Pracodawca ubiegający się o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 rok życia składa wniosek wraz z kompletem dokumentów do Powiatowego Urzędu Pracy.

Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniu wniosku. W przypadku gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd Pracy wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Urząd Pracy nie może zawrzeć umowy z Pracodawcą/Przedsiębiorcą, u którego w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy w Gliwicach zawiera z Pracodawcą umowę o refundację części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia. Umowa określa szczegółowe prawa i obowiązki stron i jest zawarta w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron.

Refundacja dokonywana jest przez 12 miesięcy, na pisemny wniosek Pracodawcy i dotyczy cześci kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

Wysokość refundacji, określana jest w umowie zawartej między Pracodawcą/Przedsiębiorcą a Urzędem Pracy i nie może ona przekroczyć kwoty ustalonej jako iloczyn:
1) liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu
2) kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca
3) składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Na w/w refundację mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice, posiadające II profil pomocy.

Pracodawca lub Przedsiębiorca zawiera umowę o pracę ze skierowaną przez Urząd Pracy osobą bezrobotną na okres 24 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy.
Pracodawca lub Przedsiębiorca są zobowiązani do utrzymania w zatrudnieniu  skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonana jest refundacja oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26.06.1974r - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego, Urząd Pracy kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Rozwiązanie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym w okolicznościach innych, niż wskazane powyżej np na mocy porozumienia stron powoduje, iż Pracodawca/Przedsiębiorca nie dopełnił warunku wskazanego w umowie w zakresie utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu. Nie dopuszcza się zatem skierowania innego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Refundacja jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np. informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305, 306, 309.

Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
pokój:

- pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

- biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie umowy, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

tel.: (32) 231-18-41 w. 312
przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00-15.00

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
Monika Zdunek Specjalista ds. Programów   231-18-41 wew. 312
Joanna Fatyga Specjalista ds. Programów 
 231-18-41 wew. 312
Magdalena Stelmaszek Specjalista ds. Programów - stażysta  231-18-41 wew. 312

 

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia [ 9 ]
plik w formacie DOC Wniosek o zawarcie umowy o refundację części kosztów dla osoby bezrobotnej do 30-go roku życia 30-01-18 08:20 86.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 86.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zgłoszenie wolnego miejsca pracy 30-01-18 08:21 102.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 102.5KB) pobierz
plik w formacie XLS Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 14-09-18 14:45 147KB pobierz plik w formacie XLS (rozmiar: 147KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o refundację części kosztów za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia - załącznik nr 2 14-09-18 14:45 63KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63KB) pobierz
plik w formacie DOC Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę - załącznik nr 3 06-03-17 09:33 30.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie pracodawcy po okresie dofinansowania - załącznik nr 4 21-09-17 09:00 30.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o refundację części kosztów za skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia - załącznik nr 1 Dotyczy umów zawartych od 01.10.2017.doc 14-09-18 14:44 63KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 63KB) pobierz
plik w formacie DOC Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę - załącznik nr 2 Dotyczy umów zawartych od 01.10.2017.doc 03-11-17 10:07 30KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 30KB) pobierz
plik w formacie DOC Oświadczenie pracodawcy po okresie dofinansowania - załącznik nr 3 Dotyczy umów zawartych od 01.10.2017.doc 03-11-17 10:23 29KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29KB) pobierz
Utworzono: 2015-12-30 08:45 | Redagował: Monika Zdunek 2018-12-05 11:25
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 6738
 • 5jXaIwY-2VOACpVkNPcSMFGaaGjILcTFAD2kBCQaPPELlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • DXgCGs92U9uwF9Qe5T_tWZM0TeB6bBnYVtSBNzf30KQLlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • 93t4LjjAQAqQ0ZMtFEQRM0QoBr6J3qDVt5Kq-ql7QFwLlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • 4Oz-yaQUuA0wtBw4hW1zzlshb_TXMfoUsy3Y6VLaetwLlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • qPRActeqmJO58Uvf8MHq7r4kyihe7F4k-gjtLLjXWmYLlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • cw4I8eubFghA8Jq2YQhoooJyaGJuHmmJ1OBENpCgPhMLlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • QBCghWRmh3FnH1SLDHMCWATPrNPCnJry69dbv-3BTwwLlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • 4q7QPsvZE0EVHUxxlg9kx85nNzTGh0btbhuUbOITIakLlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • qNRCxTHXofrMhVKehIriWNsVpyhgP2tzHbn-XeZlEJILlEnR2Ab3vN8HLOxQx5Vuy5pPq6IxvnStB1hg62bSaeQobZ0D3IVqxFZmqvr_wKunrq0md_t63CdbNGdoi-dV

 • V2VL8D5ZVVV7XCz7moDJzVilk4ldJZEQDNpJMD2Zc5lJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • nq9IdtWctWNubImEDcl_-lkjy7_94Zw4QvAVx6jrGIpJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • lzuLgwt3Hy1jCdsuYcv2vBDSCIjHgMEcrqng3mlRnNVJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • 4DxxfAtrn9mXwF0VhdvEC01WK6b1fO4_JqTBbA-lvG1JAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • AAMNpautcKQvtRdiMT7ECCC_xu2hY4RFmuHGbTa_DS5JAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • dW7dZM3a2pQz4OlHuzwrffrEPuHcNWWph6ulsTPJBZRJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • znC_iL90R1PO0V8WGUoTx7vIS1uiSjFataJbagdX9mNJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • j9lG9Ygu-AkVyUstV009W9Wc-TDIbr4FFklQ4JA1B_pJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • TwuvYrDszE4wlXAM1RFpfG4LPCz4rMWUHg9rVK5pE51JAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • ur_fVrCdvtalDbsTx8ty8UTLrxbG7-IoU5y5p3IQ6bdJAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

 • 9sluSDnlaNUTATEZ0nYtd4QHtZXAI_joFMuHYdbcgH5JAUSLblKf1H4RagW3_mOpIBEChsuZUbCeU_dgZ9NC6hFSI6Y3yDtsmfhDvOGGbf2iu2P7snlbuo7SzfmC6l8p

Projektowanie stron: IntraCOM.pl