Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla pracodawców » Formy wsparcia dla pracodawców i przedsiębiorców » Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

BXkOB4YFjY3ADUByO4l_cghXBr8kGgQeyz_yl9-j4I9-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

GDiQ-DtiwxzLSB8vsKy4vbc7UfxnOTQPjEzSSLWR_o9-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

BCvNaLDdSLUpy68NnZQ-3dGUiM7gcbpn-a2vW4zwzEt-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

jyglhV5Hq4pvTmz9Ky52xXHev5YCJ_NXCFnHSQjGS6N-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

QoWKtnGdOxlpPMRJM8xw1Reh-31qpGWv4p7Fh47ijNp-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

mpsEBeTEn61Nf0RdkVs9iGvPTQPEBhxoLM7uLKyZIi5-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

lDqqx_gMlZrXn5CD_9xIuAFrts64u23WRJtt19IhdFB-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

eMoLaNfHDtd78-djDhJ6tsKc6WGivnScGRHg21ZlCzJ-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

bbceoSWYpL5dFiyKKa306OEbERQnHA6E_85BYAPSw_d-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia za skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia składa wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy.

Urząd Pracy w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku powiadamia wnioskodawcę o sposobie rozpatrzeniu wniosku. W przypadku gdy wniosek jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, Urząd Pracy wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Urząd Pracy zawiera z Pracodawcą umowę o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia za skierowana osobą bezrobotną, która ukończyła 50 rok życia. Umowa określa szczegółowe prawa i obowiązki stron i jest zawarta w drodze zgodnego oświadczenia woli obu stron.

Realizacja ilości umów dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzenia uzależniona jest i realizowana do wysokości przyznanych na dany rok budżetowy środków finansowych.

W ramach dofinansowania części kosztów wynagrodzenia kierowane są osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice.

Warunki dofinansowania:
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Wysokość dofinansowania:
Dofinansowanie przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Okres dofinansowania:
Pracodawca jest zobowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy lub 12 miesięcy.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z 26.06.1974r - Kodeks Pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy przed upływem okresu umownego, Urząd Pracy skieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. Rozwiązanie stosunku pracy ze skierowanym bezrobotnym w okolicznościach innych, niż wskazane powyżej np na mocy porozumienia stron powoduje, iż Pracodawca nie dopełnił warunku wskazanego w umowie w zakresie utrzymania skierowanego bezrobotnego w zatrudnieniu. Nie dopuszcza się zatem skierowania innego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy.

Konsekwencje wobec pracodawcy, który rozwiązał umowę o pracę z bezrobotnym:
W przypadku niewywiązania się z w/w warunków umowy oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, Pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Urzędu Pracy.

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia za bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert pracy w ramach złożonych już przez Państwa wniosków o w/w refundację, np informacje o ilości skierowanych osób bezrobotnych itp., dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokoju 007 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305, 306, 309.

Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
pokój:

pok. 207, II piętro tut. Urzędu - obsługa pracodawców

biuro podawcze, parter tut. Urzędu - składanie wniosków o zawarcie umowy o dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia, składanie rozliczeń poniesionych kosztów w danym miesiącu

tel.: (32) 231-18-41 w. 312
przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00-15.00

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
     
 
Monika Zdunek Specjalista ds. Programów
231-18-41 wew. 312
Joanna Fatyga Specjalista ds. Programów 231-18-41 wew. 312
Magdalena Stelmaszek Specjalista ds. Programów - stażysta 231-18-41 wew. 312
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnego 50+ [ 8 ]
plik w formacie PDF WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA DLA OSOBY POW. 50 ROKU ŻYCIA 14-11-19 11:33 101.88KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 101.88KB) pobierz
plik w formacie PDF ZGŁOSZENIE KRAJOWEJ OFERTY PRACY 14-11-19 11:33 121.21KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.21KB) pobierz
plik w formacie PDF FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS 15-05-19 13:54 121.59KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 121.59KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 1 - Wniosek o zwrot części kosztów wynagrodzenia dla osoby powyżej 50 roku życia - RPO 14-11-19 11:37 114.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 114.23KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 1 -Wniosek o zwrot części kosztów wynagrodzenia dla osoby powyżej 50 roku życia -FP 14-11-19 11:45 114.23KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 114.23KB) pobierz
plik w formacie PDF Załącznik nr 2 - Informacja o rozwiązaniu umowy o pracę - RPO 15-05-19 13:55 99.61KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 99.61KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 2 informacja o rozwiązaniu umowy o pracę - FP 15-05-19 13:55 29.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Załącznik nr 3 oświadczenie po okresie dofinansowania 15-05-19 13:54 29.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 29.5KB) pobierz
Utworzono: 2014-10-01 11:43 | Redagował: Monika Zdunek 2019-09-03 10:01
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5982
 • MFg1R3cSdC3cDUZfiCqrkOZy2YPsLsrnPiHDtB-MIO_ibhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • tkAMrd16FpVrknGn6MFyEveobfwjjZA54Hkl9utWvd_ibhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • SmhaRy8S6IxqPo2LLLVtkX0T8ai6cM9qJ6I-6qmBJS_ibhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • Tmup5kIrXz0npDY62Bl8Sq2kVz-p3vZJB8beFpTUvFribhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • asL0fh4be_cGKEyRkTj9RzWCSiYgq62pQFmm7-9FIJfibhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • 2DWK6RVLkvkGIg_4BNdioUbBuKE3F_kNG8PYnvQAxO7ibhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • ySfrWh1xW-uMdxFPnLDpPM5FTl02eaOkO95cY8k_r8nibhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • xRp6F0pig6ZYs8tnaw2QOj6ID8EeouLp7O-zXmqObFXibhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • o7Lz4cJFxyflbqTMggX06NLwWnQTdeRkSM_vSS1_3Rzibhsan36Gj6ALdzy1POMiziBqqotXyIVDv5q9gBVlQBseOYovXqHXHc3K1YCBQgJRBq6OCrtyrUAyhQs9zZJ7

 • ADwfrTZ_MsnAvgrGS5ScVSmhpHdVUAyzIh6qh-zdYXd-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • q6pdG5pHW2ZarxHaVVB1FYsZH3Oni8lVVbXKzunB6Ct-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • FxswMk_jnXBEo5ESPDB5M1j61zJyENCTanNwRrSjK_N-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • _WAlvsueqFGpW6jflT36b8wW4VQ8OXpN-muse6MKkYt-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • VThWR65JTJ9YbC8dSzrQOwtcXTTULLhKLXsOo2EL0v9-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • KByWPhlYMyIguIO6GjXGMhPmehPG3p-HDQvdbNrpbmF-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • sjK6fa-3pxxMrHYrUwVR1mAimNdjr4xA9y9avrXp-It-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • nU4Rk49HZ2YN0g21HJSaRrfkM8ihzBBbBH4Pyh53ytx-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • JKA5ebZWnV0cFwh8ZEpKav2-DXV3aJ9lYtQsyMX_wfF-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • rQGOjGltDxPDTURgJY8CCO180-CJLltAmN2_0bsQXeJ-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

 • 3m0gE3UVaCZK9MOAYkhA-vPOLwLs0F7YFtEZd-BXeiR-RGTTucGDbZh2TmPelFeK1RUotaZDdI5B-0iSiOSzDx8evgAaq52Feebh8nHbhV4mlRYg7SGnd2UxuKXXMDXW

Projektowanie stron: IntraCOM.pl