Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

F0xfp6u5fuBybIIRFs2K1Nqz4bxRgZhPYEn_WP4dYYY

B1yOktpPvEPDlukUGsDcxIxci7KDrDOoS7bCH1tDUK0

LGjYGCUjNwTwKKpjD4AHnuyzJxQc3tAAzjslF2wUDTw

pjfJ73U3IJP74J28yPK3IUDxso6UkOy_LMJaqgGsgJI

M6-sEVHYuEje_UmWk_7bQL33Qkv9M9LNgnqB7De_JfQ

sfOuYhfoLqaOVpng-cSPjwZ6ooqVFcqnbNUHmFx2TX8

AF6KuaG7iV2jFujnyciXJUQCjCrq2NqBzBQnXfrx-Kg

x-hdxTR6obdkn-Utm7M5I1rCVtNKqunc_H-TecvkQgs

CqUAAbfvkbl6AuegLEilf5G4fn-hIm7vtArnSLiENn8

Staże

Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązywania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Urząd Pracy z pracodawcą według programu określonego w umowie.

Zgodnie z obowiazującymi przepisami staż może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Do odbycia stażu przez okres nieprzekaczający 6 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne.

Do odbycia stażu przez okres do 12 miesięcy mogą być kierowane osoby bezrobotne, które nie ukończyły 30 roku życia.

Na staż mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, zarejestrowane w PUP Gliwice.

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 1033,70 zł. brutto, wypłacane przez Urząd Pracy.

Od wypłacanego stypendium Urząd Pracy opłaca również składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby skierowane do odbycia stażu korzystające ze świadczeń z Ośrodka Pomocy Społecznej mogą ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu.

W okresie odbywania stażu, bezrobotni posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, mogą korzystać ze zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem.

Bezrobotny skierowany do odbycia stażu jest zobowiązany do przestrzegania ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy.

Czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znaczego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.

Osoba bezrobotna moze przerwać staż, bez zwrotu jego kosztów, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

W przypadku przerwania stażu przez osobę bezrobotną z własnej winy, następuje pozbawienie statusu bezrobotnego oraz zobowiązanie do zwrotów kosztów stażu.

Po zakończeniu stażu osoba bezrobotna składa w Urzędzie Pracy sprawozdanie z przebiegu stażu wraz z opinią pracodawcy.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania sporządzonego przez bezrobotnego, Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., Poz. 1482 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społeczenej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych ( Dz. U. Nr 142, Poz. 1160)

Informacje na temat aktualnie realizowanych ofert stażu dostępne są w Centrum Aktywizacji Zawodowej w pokojach 007 lub 008 oraz pod numerem tel. 231-18-41 wew. 305 (literki nazwiska A - Ł) lub 306 (literki nazwiska M - Ż)

 

Godziny przyjmowania stron oraz składania wniosków:
pokój: pok. 207, II piętro tut. Urzędu
tel.: (32) 231-18-41 w. 185
przyjmowanie stron: poniedziałek – piątek
w godzinach 8.00-15.00

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Nikodemowicz Specjalista ds. Programów 231-18-41 wew. 185
Marzena Łysko Specjalista ds. Programów 231-18-41 wew. 185
       
       
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staże [ 7 ]
plik w formacie PDF Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną 05-12-19 12:14 226.55KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 226.55KB) pobierz
plik w formacie PDF Rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną 30-11-18 09:43 260.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 260.04KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady przyznawania refundacji kosztów opieki nad dzieckiem/osoba zależną 05-12-19 12:16 287.97KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 287.97KB) pobierz
plik w formacie DOC Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż 05-12-19 12:20 44.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 44.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Rozliczenie kosztów dojazdu 12-08-19 13:47 42.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 42.5KB) pobierz
plik w formacie DOC Zasady dokonywania zwrotu kosztów dojazdu na staż 05-12-19 12:22 55KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 55KB) pobierz
plik w formacie DOC Podanie o przerwanie stażu 20-01-20 11:39 13.5KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 13.5KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:02 | Redagował: Monika Zdunek 2019-11-28 12:19
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 24971
 • c-4gRBpOjqZ6uZzct-6_5YfcgD26T18oJ220c0d8yYg

 • syDpdOYrzu_yqhr4v25rC1hGObuy38nw1sPaZjuCUhw

 • sjpFD770U6bPcs8uL1C4reoIPS5YeQjNhFPZIULGVrE

 • GBd3LjZsWmaI8DeoU1k6HtThFfYReT9KHNNoS3skTPI

 • 5TvWtG3GozB922EF3u4H2Lgy_ZqmE-WUGtuTxOL-Cuw

 • v_8bmqjLQfPCijW9fNAu9yybtLvKWuMPeLbGJmdMlDw

 • Ldb4M0Uh5rH_mygKCYA5LaCpziFRZFDrptQzMbLFwHg

 • yPdRbqCpcsKOjgi6Yrqs9U7LyIZzNU8kCpDrcJhlY9w

 • eDPBCsBHeynmCfpS5Vst0u1G9F7YfvXAiZp1I5HiHPs

 • M20k96znmIrdqfzGFeHK8jZcAWB4dgu8mxrrsB10sO4

 • sN7mIfAaPtcU7JCodQWqqbF9DPrXSpr61GTT9isGFIc

 • zecN6d2RaWNeUOeuwvy22BgOF0XsT1J-UM-XZDsMyUM

 • geKx02vXopcbGa_FkP52yy1hVbQGc5NXAhwuVmCogz0

 • 4fhnkPmvshZNNHMke0bg48sWpcCOFrW6Ie7gkTwyDb0

 • U5tLD-u7q4R5gUWJORlR5iQnbLQq2JPe_qySmo-ufi8

 • i-7bB3iyUHE4DHYq74ILx5T1Z1K8ewrEnwCUdWUXGDk

 • AmaWy26gFDgNd1y64rgDsRtSaGRDkzv1gFppKJy9uMk

 • 2r8Oup1S3IdXYTDpnt2N9pKZC6OmGWUYUvTWBWNMk5A

 • dxYrWaD01cmCbEDf-uh14RaslqOhik7VQPlW9IMuvbM

 • gEOLv6REvcBbEzRPqtGYPjvjgTOZOrGstK6lhem19sw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl