Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
Pn Wt Śr Cz Pt Sb N
1 2 3 4
5 6
7
8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
Formy archiwalne

QojDd34UMWP-o30VbIsdBDq5s1K1h2hD-AnGJVtCL4A_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

9PegZx2tr5wBPQIZDlGudFBloWwxFhBmIx4Ttx32E6s_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

DVq_f_WuJYNUjp28qbJjeU03vBeVeLFCNQ0nzRAEGaM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

kpjT55FE5m8q_4ICUdYAB7XyPa-kaHM2eSd2t_MzNOc_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

zmsvphTvO1KY4KqFMOdNoDJYlHxDdygHFdVl2ZLySk4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

eTNqT-In7IvuVMYwkk8QyU2oMO9-jM9dU_EZUXw6Ppk_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jPW6XNtGav5-ndbDxiCt2lWq-mVWlWREVMAWjY3O2EQ_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

jFzxjcQ7qjfrSEBKGg1ETppFbwYESUwBWsWu6wyKAYw_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

uL3grdV87vS70D-F-4bOT0kNn3ceB1hQnXUljtzCSVM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Nabór do Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

(2017-05-30)

NABÓR DO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów ubiegających się
o przyjęcie do

służby przygotowawczej na stanowisko stażysty w podległych Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach

 

Liczba stanowisk i wymiar etatu: 6/1

Stanowisko proponowane: stażysta w służbie przygotowawczej.

Stanowisko docelowe (etatowe): starszy ratownik

System pełnienia służby: zmianowy

 Miejsce pełnienia służby: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach,, ul. Wrocławska 1

 

06.06.2017 r. - zakończenie przyjmowania dokumentów

 

Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej:

Określone w art. 28 ust. 1 i 34 ust 4 i 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t. j . Dz.U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zmianami) tj.:

 • posiadać obywatelstwo polskie,

 • nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • korzystać z pełni praw publicznych,

 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia tej służby.

Po przejściu postępowania kwalifikacyjnego kandydat do przyjęcia do służby przygotowawczej musi spełniać warunek określony w art. 34 ust 4 cytowanej wyżej ustawy tj. posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj: odbyta zasadnicza służba wojskowa lub przeniesienie do rezerwy bez odbycia tej służby, bądź zwolnienie od obowiązku służby wojskowej (nie dotyczy kobiet).

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej (odręcznie podpisane z datą),

 • życiorys (dopuszcza się w formie CV, odręcznie podpisane z datą),

 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności w tym prawo jazdy,

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (druk nr 1),

 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (druk nr 1),

 • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych (druk nr 1),

 • podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (druk nr 1),

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed przystąpieniem do testu (druk nr 2).

Uwaga: koszty ewentualnych badań i wystawienia zaświadczenia pokrywa kandydat.

Uwaga: dokumenty, przy których znajduje się adnotacja „druk nr...” dostępne są na stronie internetowej http://www.kmpsp.gliwice.plw zakładce ogłoszenia/nabór 2017 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kmpsp.gliwice.pl.

Podanie, życiorys oraz wymagane oświadczenia załączone do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym i czytelnym podpisem wraz z datą. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu w tym własnoręcznego brak podpisu i daty eliminuje kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie formatu A4 opisanej imieniem i nazwiskiem, z dopiskiem: „Nabór do służby przygotowawczej w PSP - system zmianowy”w sekretariacie Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 15 00 lub za pośrednictwem poczty na adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach, ul. Wrocławska 1 , 44-100 Gliwice (liczy się data stempla pocztowego) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06 czerwca 2017 r. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie

http://www.kmpsp.gliwice.pl/


Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 251683
 • h7HDNJQtqT_yCnMx8DJ7sJCPy3x7tMU_n0aOjJCaaInRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • gkNob67ERUr0kv7GfzqhXnWALis3nOqVyJefr-ybh87RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • xlEOzNhASFtbUhaaJhDXjtwuMhKdL3_I4kokFFiLLTjRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • iH54bHjgdc1zlbAHBXsmDm_iVk1ADWBhb2yy6Dh0FwPRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 7gN1aB-V7gp8wphZxga_XeYarCQb4Tm3RJKEPpSpVEbRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • hMDPTlgsqW0BzneCqKJ2bB-_tSddsLbg67O1RSRDc97RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 813h5qNYajqQzfI6fgRjRJzp1j6MH_Wh6PVH7DWe2s3RUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • 2H6gG49UWG0RDhyWNnNlM5kfoIYuTRIicaHkfQLGoWDRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • K5WJUE7yXv3V_ma10b3Ztp0KnTwJdGLAR9R2q7HSv6XRUB4iJhRKz6p9xAQl6Jq-fdSG3d_4EmxoBVCaI8fgIg

 • zDt_fr-t6R2yUnuQUK3WARDh2n6eJ1sqT4mN6A0BcKg_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • sze5LOWDFVb24vEm4rkEc5HGqwkPm4PXlYJsbi4_R-8_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • hYYvPKMGiplBQPlDxdVJn14O3oWVoAl59UVVAZUY9k0_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • jLZ7QXhSA_FnDYQcRibRxsv0mfl6KncviE94XNL-4nA_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • tM3MywC-U689alwUq5fJk-AiRX98Sij4giKdQGc_6L4_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • TK8-y04v6OhujO-Hvy5WlgcMIlXHmmrqf0-Jr4b6Xno_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • c3Gwtni8YBjrCKC5cGOwxcLxV1aAcnEaOVrTtw_A530_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • zUchj7tgYEsCpL55LGaf_UMh7Y5-Wl6zf3V4vHNcC4g_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • H_ZqNpzWLH2KcYCF7dXowulC-S9hgHwUx1DXkhLee4Q_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • XodJR5PLZBQ-AqwrTpnBKg-prZ9MOJBCoj0mUW-PnHM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

 • _1iwQltljJiEOBWEqrqNhV7vU5TBjTA1Yys1wv-NylM_EQjyyMlfptHgGL2_kAxbrTKoApB3z1I5DcKO8yo8Wg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl