Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Dla bezrobotnych

Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

Szkolenia

Podstawowe informacje o szkoleniach dla osób zarejestrowanych w PUP - Gliwice jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

Celem szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach dla osób bezrobotnych jest podniesienie ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Szczegółowych informacji udzielamy w Dziale ds. Szkoleń, Instrumentów Rynku Pracy i Programów.

Podstawa prawna:
Art. 2 ust. 1 pkt 37 oraz art. 40, art. 41, art.43, art. 61 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).

Co to jest szkolenie?

Szkolenie to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia.

Szkolenia skierowane są do:

 1. osób bezrobotnych, które zostały zakwalifikowane do II profilu pomocy, a także w uzasadnionych przypadkach- do I profilu pomocy,
 2. osób poszukujących pracy, które:
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczą w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub indywidualnym programie integracji
 • są żołnierzami rezerwy
 • pobierają rentę szkoleniową
 • podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownicy lub małżonkowie rolnika, jeżeli zamierzają podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem.
 • są pracownikami oraz osobami wykonującymi inną pracę zarobkową w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju zawodowym
 • są cudzoziemcami zamierzającymi wykonywać lub wykonującymi pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającymi zezwolenie pobyt czasowy
 • są niepozostającymi w zatrudnieniu lub niewykonującymi innej pracy zarobkowej opiekunami osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna

Na szkolenie skierowana może być osoba bezrobotna lub poszukująca pracy, która w szczególności:

 • nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych
 • musi zmienić lub uzupełnić kwalifikacje w związku z brakiem odpowiedniego zatrudnienia
 • utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie
 • nie posiada umiejętności aktywnego poszukiwania zatrudnienia

Dokumenty wymagane przy staraniu się o szkolenie:

 • w przypadku skierowania na szkolenie grupowe - Zgłoszenie na szkolenie,
 • w przypadku skierowania na szkolenie indywidualne: - Wniosek o skierowanie na szkolenie wraz z uprawdopodobnieniem zatrudnienia lub deklaracją otwarcia własnej działalności gospodarczej.

Etapy rozpatrywania wniosku:

 1. ocena predyspozycji do udziału w szkoleniu (opinia pośrednika pracy, doradcy zawodowego, spec. ds. rozwoju zawodowego)
 2. ewentualne skierowanie na badania lekarskie przed rozpoczęciem szkolenia.

Przewidywany termin skierowania na szkolenie:

 • w przypadku szkoleń grupowych – termin określony w planie szkoleń na dany rok
 • w przypadku szkoleń indywidualnych – termin uzależniony jest od możliwości przeprowadzenia danego szkolenia przez instytucję szkoleniową, posiadanych środków Funduszu Pracy oraz kolejności składanych wniosków.

Osobie bezrobotnej skierowanej przez tut. Urząd na szkolenie przysługuje:

 1. Stypendium 120% zasiłku, pod warunkiem że liczba godzin szkolenia wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

Osoba skierowana na szkolenie może się starać o:

 1. Sfinansowanie w formie zwrotu, w całości lub w części, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie. Zwrot kosztów następuje po złożeniu wypełnionego druku - Rozliczenia faktycznie poniesionych kosztów dojazdu na szkolenie wraz z wymaganymi załącznikami;
 2. Zwrot poniesionych kosztów opieki nad dziećmi do lat 7, w wysokości uzgodnionej, nie wyższej jednak niż połowa zasiłku dla osób bezrobotnych, jeśli:
  1. przychód miesięczny nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  2. złożono wniosek o dokonanie zwrotu kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 wraz z wymaganym kompletem dokumentów;
 3. Sfinansowanie kosztów egzaminów / uzyskania licencji zawodowej niezbędnych do wykonywania danego zawodu w formie wniosku zawierającego uzasadnienie celowości.

W razie pytań prosimy o kontakt:

  Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Specjalista ds. rozwoju zawodowego 32 231 18 41 wew. 230  
       

 

Utworzono: 2014-03-14 08:12 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-07-06 14:49
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 10108
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuuj69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RCj69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Sj69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1mj69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByej69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsOj69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDOj69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDSj69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtOj69ufnLrPOHY5dRdD-SKCSuJ0qzWbaAC6y0GCLFRn5Q

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOTVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2TVjSE8suhLKhgIWSkS59MtORRQ9d93Ub0AshKNocy8A

Projektowanie stron: IntraCOM.pl