Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuvOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmLOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pvOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3abOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYfOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694vOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFLOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOvOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnLOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez Urząd Pracy, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, w tym na rzecz  opiekunów osób niepełnosprawnych, w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Osoba uprawniona otrzymuje skierowanie z Urzędu Pracy w Dziale, zgodnie z listą osób uprawnionych, którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych, sporządzoną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Skierowanie na prace społecznie użyteczne traci ważność z chwilą: podjęcia pracy przez osobę uprawnioną, przerwania przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych, nabycia przez bezrobotnego prawa do zasiłku, przyznania renty, otrzymania zasiłku stałego, powstania nowego podmiotu w wyniku połączenia placówek, osiągnięcia wieku emerytalnego, tymczasowego aresztowania. Ponowne wykonywanie przez osobę uprawnioną prac społecznie użytecznych wymaga zgody PUP Gliwice.    

Przy przydziale prac społecznie użytecznych należy uwzględnić wiek osoby uprawnionej, jej zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

Osoba uprawniona wykonująca prace społecznie użyteczne zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac. Pomiędzy podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą przyjmowaną do pracy na podstawie skierowania z Urzędu Pracy nie jest zawierana żadna umowa i nie występuje stosunek pracy.

Podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne zapoznaje osobę uprawnioną z: pisemnym harmonogramem wykonywania prac społecznie użytecznych,  rodzajem przydzielonych jej prac,  miejscem i zakresem ich wykonywania, a także z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne prowadzi ewidencję prac wykonywanych przez osoby uprawnione i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj wykonywanej pracy.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych przez osobę uprawnioną może maksymalnie trwać do 10 godzin tygodniowo.

Osoby uprawnione otrzymują świadczenie wypłacone przez gminę lub podmiot, w wysokości 8,10 zł za godzinę pracy. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.

O niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, osoba uprawniona zawiadamia podmiot lub gminę, w której wykonuje prace społecznie użyteczne oraz PUP Gliwice w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia oraz dostarcza to zaświadczenie do Urzędu Pracy w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia. W przypadku wystąpienia w okresie wykonywania prac społecznie użytecznych niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad członkiem rodziny, osoba uprawniona jest zobowiązana przedstawić zaświadczenie lekarskie, potwierdzające okres niezdolności do pracy. Nie przedstawienie w/w zaświadczenia w wymaganej formie skutkuje przerwaniem prac społecznie użytecznych z winy bezrobotnego i pozbawieniem statusu osoby bezrobotnej z pierwszym dniem niezdolności do pracy.

Jeżeli osoba uprawniona z własnej winy przerwie wykonywanie prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

- 120 dni - dotyczy pierwszej odmowy,

- 180 dni - dotyczy drugiej odmowy,

- 270 dni - dotyczy trzeciej i każdej kolejnej odmowy.

W przypadku, gdy osoba uprawniona po otrzymaniu skierowania nie podjęła prac społecznie użytecznych, pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na w/w okres.

Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe ani zdrowotne.

Osoba uprawniona, wykonująca prace społecznie użyteczne może ubiegać się o zwrot kosztów przejazdu na prace społecznie użyteczne. Druk wniosku oraz Zasady dokonywania zwrotu kosztów przejazdu można otrzymać u doradcy klienta, który wydał skierowanie na prace społecznie użyteczne. Wniosek o zwrot kosztów przejazdu powinien zostać złożony przez osobę uprawnioną w okresie nie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia prac społecznie użytecznych, w Biurze Podawczym Urzędu Pracy. Wniosek złożony po tym terminie nie będzie rozpatrzony.

Skierowania na prace społecznie użyteczne osobom uprawnionym wydaje Dział ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego - pokój 002, 006, 007, 008.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace społecznie użyteczne [ 2 ]
plik w formacie DOC ZASADY DOKONYWANIA ZWROTU KOSZTÓW PRZEJAZDU NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 04-09-19 08:37 41KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 41KB) pobierz
plik w formacie DOC WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU NA PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE 04-09-19 08:34 32KB pobierz plik w formacie DOC (rozmiar: 32KB) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:04 | Redagował: Beata Śnioszek 2018-03-07 14:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2226
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXus_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RA_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_Q_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1k_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByc_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsM_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDM_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDQ_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtM_-0uXonsFtzNdtHA1o1lhj4MkZSSzQ2JRr1RSbPHCAA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzvOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0DOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZLOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsajOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgrOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxHOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMbOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AfOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStfOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gPOdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII3OdJIGIjQHF57b8vETfgZPev5yrOX59fhDUvaPK1_ZzQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl