Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Rejestracja bezrobotnych » Rejestracja INTERNETOWA

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmutwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_ptwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694twaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOtwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

Rejestracja INTERNETOWA

ISTNIEJĄ DWIE FORMY DOKONANIA REJESTRACJI PRZEZ INTERNET


PRE-REJESTRACJA (czyli rezerwacja terminu rejestracji przez internet)

PEŁNA REJESTRACJA INTERNETOWA (która musi zostać zaopatrzona stosownym podpisem)


 

  PRE-REJESTRACJA polega na:

 • wypełnieniniu karty rejestracyjnej on-line, oraz
 • stawieniu się do Urzędu Pracy w wyznaczonym przez system terminie, w celu dokonania rejestracji oraz dostarczenia oryginałów dokumentów, a także osobistego podpisania w obecności pracownika     karty rejestracyjnej

Osoby ubiegające się o zarejestrowanie jako bezrobotne lub poszukujące pracy mogą przed zgłoszeniem się we właściwym powiatowym urzędzie pracy przekazać do tego Urzędu dane,  za pośrednictwem formularza elektronicznego.
.

W momencie prawidłowego wypełnienia wniosku i przekazania niezbędnych danych powiatowy urząd pracy wyznacza termin stawiennictwa – nie dłuższy niż 7 dni roboczych – w celu dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów        i dokonania rejestracji.


 WAŻNE

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny, albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba bezrobotna/poszukująca pracy zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy! W przypadku nie stawienia się osoby - dane powyższe są usuwane z systemu teleinformatycznego.


PEŁNA REJESTRACJA INTERNETOWA polega na:


 • wypełnieniu karty rejestracyjnej on-line,
 • dołączeniu wszystkich zeskanowanych dokumentów niezbędnych do ustalenia statusu i uprawnień, oraz
 • zaopatrzeniu wniosku o dokonanie rejestracji stosownym podpisem

Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy podaje we wniosku o dokonanie rejestracji wszystkie niezbędne dane oraz załącza zeskanowane dokumenty, wskazuje właściwy urząd pracy oraz opatruje wniosek:

 • bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo
 • podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej, albo
 • podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego, którym mowa w przepisach           o dowodach osobistych.

WAŻNE

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny, albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba złożyła wniosek o zarejestrowanie, załączyła zeskanowane dokumenty oraz oświadczenia, a następnie opatrzyła go odpowiednim podpisem elektronicznym/podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, albo podpisem osobistym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu.


Chcesz dokonać rejestracji on-line?
Kliknij w okienko poniżej

 


Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U.2012.1299 z późniejszymi zmianami)


Pamiętaj!!!

o obowiązku poinformowania Urzędu Pracy o podjęciu zatrudnienia / innej pracy zarobkowej / działalności gospodarczej 


Bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej (m.in. umowy zlecenie, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.


Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny.


Podstawa prawna: art.74  i art. 119 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


Chcesz zgłosić podjęcie pracy? (kliknij tutaj)


Utworzono: 2014-03-07 14:04 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 10:48
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 7169
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXutAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RBAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_RAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1lAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSBydAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsNAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDNAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDRAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtNAVO1sZKTXF9fpNRt_kz7QOxqcyXDxHbDZvWh12cnuwu3CphVlv8Ab1O1-804D7dnxBUfX25lV8Gkrz2zBiqg7

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVztwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgpwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNwaxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1waxY7kbU_eLrH4sBpV1N6FIxFfqYdKeT42JUF2rbiRf1bmR4Bqupo8-LLPQdXt8_kyE_uwypZ7QrqzgXLDns2

Projektowanie stron: IntraCOM.pl