Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy
Strona główna » Dla bezrobotnych » Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuuGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmKGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_puGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aaGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYeGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694uGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFKGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOuGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnKGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

Dla ubiegających się o świadczenie przedemerytalne

Podstawa prawna: art. 58 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2019 roku poz. 1482 z późniejszymi zmianami)

Bezrobotni, o których mowa w art. 49 pkt. 3, po upływie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy mogą ubiegać się o przyznanie prawa do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli spełniają warunki do nabycia tego świadczenia, określone w odrębnych przepisach określonych w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2148)

Warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego

Warunki, których spełnienie uzasadnia przyznanie świadczenia przedemerytalnego, można sklasyfikować w dwóch grupach. Pierwsza z nich - to warunki jednakowe dla wszystkich osób, które ubiegają się o świadczenie przedemerytalne. Druga - to warunki szczególne, zindywidualizowane, uzależnione od stażu pracy, wieku, przyczyn rozwiązania stosunku pracy itd.

 • Warunki wspólne dla wszystkich świadczeń
  • Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełnia szczególne warunki wymagane do przyznania tego świadczenia, jeżeli:
 1. przez okres co najmniej 180 dni pobierała zasiłek dla bezrobotnych,
 2. nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna,
 3. w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 4. złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego 180 dniowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych,
 5. złoży wniosek w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia, w tym w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych albo innej pracy zarobkowej, jeżeli w okresie pobierania zasiłku wykonywała inną pracę zarobkową lub zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo była zatrudniona w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych, a wykonywanie jednej z tych prac ustało po upływie 6-miesięcznego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych.
 • Warunki określone w art. 2 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r.
  • Zgodnie z tym przepisem prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje osobie, która:
 1. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat -mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 2. do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
 3. do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U.2016. poz. 963 ), zwanej dalej ustawą systemową, i za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat -kobieta i 61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 4. zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat oraz do dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat -kobieta i 60 lat -mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
 5. do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
 6. do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu likwidacji lub niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do emerytury, wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mężczyzn.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również osobom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, w brzmieniu ustalonym przepisami ustawy z 30 kwietnia 2004 r.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego na zasadach wynikających z ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego (Dz. U. Nr 233, poz. 1569) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. przysługuje również pracownikom stoczni, które zostały objęte postępowaniem kompensacyjnym.

Utworzono: 2014-03-13 11:19 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:46
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 5002
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPyadQ93Grki-pHzlkWrEvJvOA56WuSiH33QTFarVBndd-H30rto8UtKxkP9hm7e6xhf_warcgDrmmtiQCZojKT

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzuGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0CGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZKGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsaiGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgqGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxGGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMaGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AeGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSteGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gOGv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII2Gv5nUbvu9Z6RVAM2r6IC6GkwAnDIeY2KqGICoi0zLmtz7nMQCJq-FIQBQyOBHdbTS1Dj4MvzvRHwd4rXP28g-

Projektowanie stron: IntraCOM.pl