Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Dla bezrobotnych

Finansowe formy wsparcia dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuu0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmK0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pu0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aa0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYe0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694u0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFK0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOu0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnK0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

Powrót na uzupełnienie zasiłku

Jeżeli:

 • byłeś zarejestrowany(a) w tutejszym Urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku,
 • utraciłeś status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych np. z powodu podjęcia pracy, innej pracy zarobkowej, podjęcia działalności gospodarczej (...),
 • a utrata powyższego statusu nastąpiła na okres krótszy niż 365 dni

możesz powrócić na pozostały okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że dokonasz rejestracji w Urzędzie Pracy w okresie do 14 dni od ustania zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej.

W myśl bowiem art. 73 ust. 5 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

Bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności lub uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie i zarejestrował się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia ustania zatrudnienia, zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie, posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.

Przepis powyższy stosuje się również w przypadku:

 • powołania i zwolnienia z zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, służby przygotowawczej, służby kandydackiej, kontraktowej zawodowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, w tym poszczególnych dni w przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych, okresowej służby wojskowej lub służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz zasadniczej służby w obronie cywilnej i służby zastępczej, a także stawienia się i zwolnienia z ćwiczeń wojskowych rotacyjnych lub terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie;
 • bezrobotnych odbywających szkolenia lub staże organizowane przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy.

WAŻNE

Okresy zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności, pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności oraz uzyskiwania przychodu, wymienione w ust. 5, wlicza się do okresów, o których mowa w art. 75 ust. 2.

____________________________________

Jeżeli:

 • byłeś zarejestrowany(a) w tutejszym Urzędzie jako osoba bezrobotna z prawem do zasiłku,
 • utraciłeś status bezrobotnego oraz prawo do zasiłku dla bezrobotnych np. z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie, na własny wniosek, z powodu braku gotowości do podjęcia zatrudnienia, długotrwalej niezdolności do pracy (powyżej 90 dni), odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia itp.
 • a utrata powyższego statusu nastąpiła na okres nie dłuższy niż 365 dni

możesz powrócić na pozostały okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych pod warunkiem, że spełnisz w dniu kolejnej rejestracji warunki określone w artykule 71 cytowanej wyżej Ustawy

W myśl bowiem art. 73 ust. 7 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)

Osoba, która utraciła na okres nie dłuższy niż 365 dni status bezrobotnego, a w dniu kolejnej rejestracji spełnia warunki określone w art. 71, uzyskuje prawo do zasiłku na okres pomniejszony o poprzedni okres pobierania zasiłku oraz o okresy, o których mowa w ust. 4.

Podstawa prawna: art. 73 ust. 5, 6, 7, 8 Ustawy z dnia 20.04.2004 roku o propomcji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2019 roku poz. 1482 z póżniejszymi zmianami)


W razie pytań prosimy o kontakt:

 Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail

Iwona Cichoń

obsługa osób wg nazwiska A-Ł, oraz N

 Specjalista ds Ewidencji  (32) 231-18-41 wew.102  

Katarzyna Warchałowska

obsługa osób wg nazwiska M, oraz O-Z

 Specjalista ds Ewidencji  (32)231-18-41 wew. 184  

 

 


 

 

Utworzono: 2017-04-20 14:10 | Redagował: Magdalena Szendzielorz 2019-08-29 11:16
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 2079
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPnVMVKNzzCoI1bd7yS0Fn-XBHMunwHzLgNy8bQcWTGAA

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzu0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0C0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZK0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0Csai0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgq0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxG0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMa0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8Ae0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqSte0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gO0AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII20AkQbUjfHjVgyZLYJj8IqtXRg-IX6t9OjYWmfXTpqOw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl