Przejdź do treści

Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt  i  1
 • Przejdź do treści strony: Alt i 2
 • Mapa Witryny: Alt i 3
 • Wyszukiwarka: Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Powiatowy Urząd Pracy
w Gliwicach

Pl. Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 23 11 841
e-mail:

zobacz dojazd
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
Miasto Gliwice
wyszukiwanie ofert pracy

Dla bezrobotnych

Formy aktywizacji bezrobotnych i poszukujących pracy

Kalendarium

przejdź do kolejnego miesiąca przejdź do kolejnego miesiąca
PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail

6EbxpkmmLJR_-GThYer3CzlkomceyXNOl6EbAUZAmuttWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

UxB95FeGD_VdqidHDwSxd7lHM6Zk9bI4gl0YQrFRYmJtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

p53Wxqhf2RqfYqarMNWLYt0QWt-L_EwWNVpFlCGh_pttWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

_gkjNvPKvVv_BY_Bt7jK9kc8NIRu6aM1o4S1A7fx3aZtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

7k2RVg-stvCUCWBN7tri6-o-XU8VyBccDuGKBPNrIYdtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

xlK1-O4pte-XPESbrIdCLNvnxbSaftT6nyEc06-694ttWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

iowt_dKqh9zdXqre3KrrkUXQP821Fs1TBlXEDQRHBFJtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

csN8i6ktb7j9Q0onO1eIbS1ogmwdagqpzfJWHLKRXOttWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

uqJE1w0ol1z0nmSxhuoASupRqC-rq5Y95c7UsLb6FnJtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7

Podstawa prawna:
Art. 61 ust. 1 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 z późn. zm.).

 1. Osoba bezrobotna posiadająca co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 7 roku życia lub pełniąca opiekę nad osobą zależną, zwana dalej „osobą uprawnioną”, może starać się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku:
 • a)      podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
 • b)      skierowania na staż;
 • c)      skierowania na przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD);
 • d)     skierowania na szkolenie;

na podstawie wniosku o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszych Kryteriów.

Za OSOBĘ ZALEŻNĄ uznaje się osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą usługami lub instrumentami rynku pracy, lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

 1. Refundacja, o której mowa powyżej, może mieć miejsce w przypadku, gdy miesięczny przychód osoby uprawnionej nie przekracza minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem należy złożyć w dniu:
 • - rozpoczęcia stażu,
 • - wydania skierowania na szkolenie,
 • - wydania skierowania na PZD,
 • - podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

UWAGA! Refundacja nie przysługuje z mocą wsteczną, dlatego może mieć miejsce dopiero od dnia złożenia wniosku o sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osoba zależną.

 1. Wniosek rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od daty jego złożenia. Rozpatrzeniu będą podlegały wnioski i rozliczenia kompletne.
 2. Wstępnej oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym dokonuje pracownik PUP Gliwice
 3. Przyznanie osobie uprawnionej refundacji kosztów, dokonywane jest po uprzednim zawarciu na piśmie, pod rygorem nieważności, umowy o sfinansowanie kosztów opieki, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszych Kryteriów.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku oraz zawarcia Umowy, osoba uprawniona składa miesięczne Rozliczenie faktycznie poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszych Kryteriów wraz z wymaganymi dokumentami w terminie do 5 dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba uprawniona poniosła koszt. Rozliczenie wraz z załącznikami należy składać osobiście w Biurze Podawczym tut.Urzędu (pok.001) lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 5. Zwrotowi  podlega koszt w wysokości 100% udokumentowanych wydatków, nie więcej jednak niż połowa zasiłku dla bezrobotnych, na każde dziecko, na opiekę którego poniesiono te koszty.
 6. W przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje na okres do 6 miesięcy.
 7. W przypadku skierowania na staż / PZD / szkolenie, refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi przysługuje na okres odbywania stażu / PZD / szkolenia.
 8. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną, przysługuje za dni faktycznego uczestnictwa w stażu/szkoleniu/PZD/ oraz za dni nieobecności usprawiedliwionej poprzez przedstawienie zwolnienia lekarskiego w formie druku ZUS ZLA.
 9. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną nie przysługuje jeśli osoba bezrobotna podejmie zatrudnienie lub inną pracę zarobkową u pracodawcy, u którego była zatrudniona bezpośrednio przed zarejestrowaniem w tut.Urzędzie, odbywała u niego staż, przygotowanie zawodowe dorosłych lub praktyczną naukę zawodu bezpośrednio przed ubieganiem się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną.
 10. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną nie przysługuje w przypadku:
 • a)      przerwania stażu / PZD / szkolenia / zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • b)      ukończenia przez dziecko 6 roku życia lub w przypadku dziecka niepełnosprawnego 7 roku życia,
 • c)      zaprzestania sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi lub osobą zależną,
 • d)     osiągnięcia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej miesięcznych przychodów przekraczających minimalne wynagrodzenie za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008).
 1. Na wniosek osoby uprawnionej, może być wypłacona zaliczka na refundację kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną.
 2. PUP Gliwice umożliwia osobie uprawnionej zapoznanie się  z obowiązującymi zasadami finansowania kosztów opieki nad dzieckiem lub dziećmi lub osobą zależną, przed podpisaniem przez osobę uprawnioną umowy.
 3. Kryteria niniejsze  stosuje się w przypadku stażu/szkoleń/PZD/podjęcia zatrudnienia finansowanych ze środków Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 6 [ 3 ]
plik w formacie PDF Rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem 30-11-18 09:45 260.04KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 260.04KB) pobierz
plik w formacie PDF Wniosek_o_zwrot_kosztów_opieki 12-08-19 13:27 226.41KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 226.41KB) pobierz
plik w formacie PDF Zasady przyznawania refundacji kosztów opieki 12-08-19 13:28 287.46KB pobierz plik w formacie PDF (rozmiar: 287.46KB) pobierz
Utworzono: 2014-03-14 09:08 | Redagował: Iwona Frątczak 2017-08-14 09:48
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 1346
 • ZvoNGFD48IphPtjNb3LeSphsSRNBllhO9P1exlExXuvFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • 7QZowouGVbmRSzRXNEQkJr9rtlILKVTgGiQkndTK4RDFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • M3Yctl8jsd5u5FwVoZlw71YZ647AZaoMgBxHC9Ksw_TFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • UGfXg2t-caUTshTLkeh5YPWUP4ehmc1VVNsgUOQbg1nFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • -XhzN1mpDBcwht19H0NI2_TY8-PnNIwQFyG4uMsSByfFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • TKJUqLgb9RaUSWoq6q6pRldpJc9yhIPSMlJLsboPPsPFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • T5UTiuMSMAMzoHtWbg0tnN-iOUEEk87-62tNdEAxzDPFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • lsef-HjN2kRqqtnU2840_858IbwJTSyfngI78aDlUDTFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • Tkp1SjXZsmNDChGmQ5gynqulF7rmx3zz-PLuhpNgvtPFVevDzRRu9tnnKUw5Gr6vg2MNPLE4dmV2T8Hroyqssq8-ODt7c8zDZ_2hjC7teJWdUd1vsONDXY-04WaDad3B

 • LyhQ05juh_Gnq9Io77cLp0Vu19MYxPv_HF8qlAkPVzttWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • IEI-tHaI8FbhgOqLA5yi9i-tBGzCIUzKILy68-eAx0BtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • SXPKJXL0wCnWzBiKBL8I_28E4g7uNKE_k0dF7BiauZJtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • LtLZrQhL1eevQZP9nD4KBs4w7o4vfuri9l9A0e0CsahtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • PDwp2u6_S5Sj1bWiE2X1fWf6Vpcl34tDqBavFgDKHgptWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • g31OAGGr335OrKmSCNIVgNm0Gizjw_VPuKY1PAK8lxFtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • 32V4yxipk4TVz3Dy4_pJ_EoZRA6WAcDT1j-GWna6lMZtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • WQpcXC7Gl_zFuD6trJ0hnINgIZOZ2sgYEMJgxTtF8AdtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • JfDSeOmLYARmipGIDWgm2d_MD6k2n-pzhRVs8GyqStdtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • 3ANKFIrKtgj3QDYGgj53FxhMdRelRAGYzRir_goy3gNtWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

 • 8zWb6hFBFgHej3tK-tIfMxeHpIJwpT613r9MxM2SII1tWPZgJdieB8Hfe2kFXDfof5srXDJHfNMDbEY-7OEOVOs-YVjWPGZ-NrfAGcj83kBRDnsjsP0_QktZeF0CAfcV

Projektowanie stron: IntraCOM.pl